utorak, 29. studenoga 2016.

Večer matematikeVidimo se u četvrtak 01.12.2016. u 18 sati u Zagrebu u dvije prekrasne knjižnice
                                              (izaberite jednu ... sigurno nećete pogriješiti...)Svakako svratite :)

ponedjeljak, 11. travnja 2016.

Nove igre i pjesmice

Danas imamo za sve male i velike matematičarke i matematičare dvije nove pjesmice koje je napisala naša Kristina. Pjesmice će djeci približiti brojeve s kojima se obično prvo susretnu u svom životu, a i olakšat će im da zapamte način pisanja broja 1 (jer ga često pišu pogrešno tj. 'od dolje'...).

BROJ JEDAN
Poznaju me djeca sva
Prvi sam od brojeva.
Koso gore, ravno dolje,
Probaj opet, već je bolje!
Piši, vježbaj, budi vrijedan
Naučio broj si jedan!


BROJ DVA
Na drugome mjestu stojim
Kad brojeve redom brojim.
Nisam jedan, nisam tri,
Sličim maloj patkici.
Ona ide kva, kva, kva,
Paran broj sam, ja sam dva.


Također smo dodali i par novih igrica i matematičkih priča, pa bacite pogled  :)

Lijep pozdrav od ekipe iz Malog broja.utorak, 6. listopada 2015.

Matematika u vrtićuDragi prijatelji matematike (i oni koji će to tek postati),

mi smo mlada udruga koja se bavi promicanjem matematike i poticanjem zanimanja za matematiku kod najmlađih. Zato smo ovaj blog odlučili posvetiti razvoju predmatematičkih vještina i kreiranju pozitivnog stava prema matematici već od prvih dodira s matematikom.

Na našim stranicama objavljivat ćemo zabavne i zanimljive zadatke podijeljene u četiri grupe:
  • igre
  • zadaci za rezanje i lijepljenje
  • zadaci za rješavanje
  • zadaci riječima - matematičke priče

Pogledajte po jedan primjer za svaku od navedenih grupa, a uskoro ćemo ih pripremiti još puno

Igre

Žabica i čaša

Potreban pribor:  žabica napravljena od papira (ili nešto slično)
                                 plastična čaša Ovo je igra za uvježbavanje odnosa u prostoru. Svako dijete dobije malenu žabicu napravljenu od papira i jednu plastičnu čašu. Žabicu treba naučiti što znači biti ispod čaše, na čaši, lijevo od čaše … Nakon malo vježbe igramo se sa žabicama tako da roditelj (odgojitelj) kaže u kojem se položaju žabica treba naći u odnosu na čašu, a djeca postavljaju svoje žabice u traženi položaj.


Zadaci za rezanje i lijepljenje
Trokuti, kvadrati i krugovi
Potreban pribor: 
  • isprintan zadatak 
  • jedan prazan papir
  • bojice
  • škare
  • ljepilo


Od predmatematičkih vještina u ovom zadatku djeca vježbaju slijeđenje uputa koje su im dane na početku zadatka pomoću sličica. Pri tome još likove razvrstavaju – trokut, kvadrat i krug i uspoređuju po veličini.
Upute: 
1.       obojati trokute, kvadrate i krugove
2.       izrezati obojane likove
3.       zalijepiti ih na prazan papir kao što je nacrtano

Zadaci za rješavanje
Zadaci za rješavanje su zadaci na papiru u kojima treba nešto dodati, usporediti, izračunati, nastaviti niz i dr.
Uspoređivanje i izjednačavanje
Potreban pribor: isprintan zadatak
     bojice
Vještine koje se u ovom primjeru vježbaju su prebrojavanje, uspoređivanje i izjednačavanje

Zadaci riječima - matematičke priče

Djeca s velikim interesom i pažnjom vole rješavati zadatke riječima, tj. matematičke priče. To treba iskoristiti tako da kasnije u školi nemaju strah od zadataka riječima nego da ih smatraju izazovnima i zanimljivima.

Matematičke priče

Evo nekoliko primjera:
- Petar Pan se na brodu bori s četiri gusara. Dvojicu gusara je bacio u more. Koliko je gusara još ostalo na brodu?
- Lea ima tri lutkice. Za rođendan je dobila još tri. Koliko sada Lea ima lutkica?
- Filip ima pet bombona. Jedan bombon je dao Mateju, a jedan Teni. Koliko mu je bombona još ostalo?

Ukoliko ima više djece kojima se zadaje priča, svako dijete neka samo nađe rješenje, a onda na dani znak svi pokažu traženi broj na prstiće. Na taj način su svi uključeni u rješavanje zadataka i ne izgube volju kad prvi nađe rješenje. 
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234
 I za kraj naše prve objave na blogu,  veliko hvala na posjeti od cura iz Malog broja. I naravno poziv - dođite nam opet :)