utorak, 6. listopada 2015.

Matematika u vrtićuDragi prijatelji matematike (i oni koji će to tek postati),

mi smo mlada udruga koja se bavi promicanjem matematike i poticanjem zanimanja za matematiku kod najmlađih. Zato smo ovaj blog odlučili posvetiti razvoju predmatematičkih vještina i kreiranju pozitivnog stava prema matematici već od prvih dodira s matematikom.

Na našim stranicama objavljivat ćemo zabavne i zanimljive zadatke podijeljene u četiri grupe:
  • igre
  • zadaci za rezanje i lijepljenje
  • zadaci za rješavanje
  • zadaci riječima - matematičke priče

Pogledajte po jedan primjer za svaku od navedenih grupa, a uskoro ćemo ih pripremiti još puno

Igre

Žabica i čaša

Potreban pribor:  žabica napravljena od papira (ili nešto slično)
                                 plastična čaša Ovo je igra za uvježbavanje odnosa u prostoru. Svako dijete dobije malenu žabicu napravljenu od papira i jednu plastičnu čašu. Žabicu treba naučiti što znači biti ispod čaše, na čaši, lijevo od čaše … Nakon malo vježbe igramo se sa žabicama tako da roditelj (odgojitelj) kaže u kojem se položaju žabica treba naći u odnosu na čašu, a djeca postavljaju svoje žabice u traženi položaj.


Zadaci za rezanje i lijepljenje
Trokuti, kvadrati i krugovi
Potreban pribor: 
  • isprintan zadatak 
  • jedan prazan papir
  • bojice
  • škare
  • ljepilo


Od predmatematičkih vještina u ovom zadatku djeca vježbaju slijeđenje uputa koje su im dane na početku zadatka pomoću sličica. Pri tome još likove razvrstavaju – trokut, kvadrat i krug i uspoređuju po veličini.
Upute: 
1.       obojati trokute, kvadrate i krugove
2.       izrezati obojane likove
3.       zalijepiti ih na prazan papir kao što je nacrtano

Zadaci za rješavanje
Zadaci za rješavanje su zadaci na papiru u kojima treba nešto dodati, usporediti, izračunati, nastaviti niz i dr.
Uspoređivanje i izjednačavanje
Potreban pribor: isprintan zadatak
     bojice
Vještine koje se u ovom primjeru vježbaju su prebrojavanje, uspoređivanje i izjednačavanje

Zadaci riječima - matematičke priče

Djeca s velikim interesom i pažnjom vole rješavati zadatke riječima, tj. matematičke priče. To treba iskoristiti tako da kasnije u školi nemaju strah od zadataka riječima nego da ih smatraju izazovnima i zanimljivima.

Matematičke priče

Evo nekoliko primjera:
- Petar Pan se na brodu bori s četiri gusara. Dvojicu gusara je bacio u more. Koliko je gusara još ostalo na brodu?
- Lea ima tri lutkice. Za rođendan je dobila još tri. Koliko sada Lea ima lutkica?
- Filip ima pet bombona. Jedan bombon je dao Mateju, a jedan Teni. Koliko mu je bombona još ostalo?

Ukoliko ima više djece kojima se zadaje priča, svako dijete neka samo nađe rješenje, a onda na dani znak svi pokažu traženi broj na prstiće. Na taj način su svi uključeni u rješavanje zadataka i ne izgube volju kad prvi nađe rješenje. 
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234
 I za kraj naše prve objave na blogu,  veliko hvala na posjeti od cura iz Malog broja. I naravno poziv - dođite nam opet :)