Predmatematičke vještineStav prema matematici, koji dijete stekne prilikom prvih dodira s matematikom, ima veliku važnost u njegovom daljnjem odnosu prema matematici. Ako mu se u samom početku učini preteškom, nezanimljivom ili dosadnom, trebat će puno vremena da se ta slika promijeni (ako se uopće promijeni). Zato je važno da još prije nego krene u prvi razred, stekne pozitivna iskustva i matematiku doživi kao nešto zabavno, zanimljivo i izazovno. Također, ako prije polaska u školu dijete razvije predmatematičke vještine, imat će dobru osnovu na kojoj će lakše nadograđivati nova znanja i kompetencije.
Što su predmatematičke vještine?

Predmatematičke vještine su vještine koje dijete počinje usvajati prije polaska u školu i od velike su važnosti za lakše savladavanje matematičkog gradiva koje ga čeka i matematičkog načina razmišljanja koji će mu koristiti u životu. One nisu dio matematike kao predmeta i mogu se odvijati u nematematičkom okruženju.

Predmatematičke vještine:
1.       odnosi u prostoru (desno, lijevo, na, u, iznad, ispod, unutra, van, blizu, …)
2.       uspoređivanje (jednako, manje, više, dulje, kraće, …)
3.       razvrstavanje podataka i predmeta
4.       povezivanje i pridruživanje
5.       nizanje predmeta i  održavanje zadanog redoslijeda
6.       prebrojavanje
7.       slijeđenje niza uputa od više koraka
8.       vizualizacija
9.       procjenjivanje
10.   matematičke priče – zadaci riječima

Korisno je da se djeca upoznaju i s matematičkim sadržajima kao što su zbrajanje i oduzimanje malih brojeva, geometrijski likovi (trokut, krug, kvadrat i pravokutnik) i  geometrijska tijela (kocka, kvadar, piramida, valjak, stožac, kugla), znakovi +, -, =, >, <.

Velika je korist i od ˝zadatka riječima˝ kao priprema za problemske zadatke koje djeca u školi obično nastoje izbjeći jer ih smatraju teškima.


Nema komentara:

Objavi komentar