Igre


1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234

Što je nestalo? 

Uzmite desetak (ili više) manjih predmeta i jednu maramu. Za početak odaberite tri predmeta koja  dijete treba zapamtiti. Predmete pokrijte maramom. Dva izvadite, a jedan ostavite skriven ispod marame. Dijete treba pogoditi koji je predmet ostao skriven. Ako pogodi, dodajte četvrti predmet, pa peti itd. 

Druga varijanta ove igre je s karticama na kojima su nacrtani različiti predmeti. Možete ih sami napraviti s djetetom. Tu mogu biti i životinje i hrana ili bilo što drugo. Uzmite za početak tri karte, pokažite ih djetetu. Karte okrenite, promiješajte i na stol stavite dvije. Dijete mora pogoditi koja je karta ostala kod vas u ruci. Ako pogodi, dodajte četvrtu, i dalje redom.

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234

Maca – mačak kaže


Djeca stoje u krugu i slušaju upute osobe koja vodi igru. Ona daje uputu: Mačak kaže da dignete desnu ruku ili maca kaže da čučnete ili ... Ono što kaže mačak naprave dečki, a ono što kaže maca naprave cure. Igrati se može na ispadanje. Igra je jako dobra za vježbanje desno - lijevo 


1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234

Žabica i čaša

Potreban pribor:  žabica napravljena od papira (ili nešto slično)
                                 plastična čaša
Ovo je igra za uvježbavanje odnosa u prostoru. Svako dijete dobije malenu žabicu napravljenu od papira i jednu plastičnu čašu. Žabicu treba naučiti što znači biti ispod čaše, na čaši, lijevo od čaše … Nakon malo vježbe igramo se sa žabicama tako da roditelj (odgojitelj) kaže u kojem se položaju žabica treba naći u odnosu na čašu, a djeca postavljaju svoje žabice u traženi položaj.


1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234

Igra Nacrtaj lice

Uzmite kockicu za Čovječe ne ljuti se i papire na kojem su nacrtani brojevi sa kockice i obris lica (pogledajte sliku). Svako dijete treba dobiti jedan papir.
Igra se tako da dijete baca kockicu.
Ako dobije broj koji još nije prekrižen, dobiveni broj prekriži i nacrta na licu ono što je navedeno uz broj. Zatim daje kockicu slijedećem djetetu.
Ako dobije broj koji je već prekrižen, ne radi ništa i daje kockicu slijedećem djetetu.
Cilj je prekrižiti sve brojeve i nacrtati lice....


1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234

Nema komentara:

Objavi komentar