Zadaci za rezanje i lijepljenje

 Trokuti, kvadrati i krugovi
 
Potreban pribor: 
  • isprintan zadatak 
  • jedan prazan papir
  • bojice
  • škare
  • ljepilo
Od predmatematičkih vještina u ovom zadatku djeca vježbaju slijeđenje uputa koje su im dane na početku zadatka pomoću sličica. Pri tome još likove razvrstavaju – trokut, kvadrat i krug i uspoređuju po veličini.

Upute: 
 
1.       obojati trokute, kvadrate i krugove
2.       izrezati obojane likove
3.       zalijepiti ih na prazan papir kao što je nacrtano
Nema komentara:

Objavi komentar